Rygge Seniortun Boligsameie

Goenveien 4

Om bygget
Om oss
Styrende dokumenter
Nyttige lenker
Gjesterom

Bakgrunn:

Stiftelsen Rygge Senior Bo ble formelt stiftet 9. februar 2006, og initiativtagerne har helt fra 2002 arbeidet med tanken
om å utvikle leiligheter for bygdens seniorer.
Et godt samarbeid med eier av eiendommen "Goensgrind" resulterte i planlegging på denne tomten.
Etter en krevende reguleringsperiode var  eiendommen klar for bygging av prosjektet Rygge Seniortun Boligsameie
i 2010.
Her er det 26 tilrettelagte leiligheter for eldre med  store innvendige og utvendige fellesarealer.
De første beboerne flyttet inn i desember 2011.

Tankene bak prosjektet var:

Stiftelsen Rygge Senior Bo har gjort noe for Rygges  seniorer.

En felles drøm.

En enklere hverdagskabal.
Sosialt samvær hele året.
Vi ønsker å hjelpe til med å skape trygghet for bygdas seniorer i alderdommen.                        
Vi tilbyr hjelp til selvhjelp gjennom nabohjelp.
Det fellesskap som dannes er en stor og god gave til alle.
Vi har tilrettelagt bolig som gir mange fordeler for eldre.

Forhold som ble vurdert:

Når den ene må flytte ut vil det økonomiske grunnlaget for den som
blir igjen i boligen endres dramatisk. Kommunen tar det meste av pensjonen for
den som bor på sykehjem. Er den gjenlevende minstepensjonist, vil det være vanskelig
å bo alene i en bolig selv om den er nedbetalt. Viktigst er å få bo sammen
lengst mulig.

Rygge Seniortun Boligsameie ble løsningen
.Glade seniorer